Cổ phiếu JVC bị giữ nguyên diện kiểm soát và đưa vào diện cảnh báo

Ngày 14/06/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã ban hành đồng thời 2 quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát của cổ phiếu CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) và đưa cổ phiếu công ty này vào diện cảnh báo.

Cổ phiếu JVC bị giữ nguyên diện kiểm soát và đưa vào diện cảnh báo

Ngày 14/06/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã ban hành đồng thời 2 quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát của cổ phiếu CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) và đưa cổ phiếu công ty này vào diện cảnh báo.

Cụ thể, vì tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2019 và 2020) nên cổ phiếu JVC bị giữ nguyên diện kiểm soát.

Thêm nữa, do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/03/2021 của Công ty âm 1,091.8 tỷ đồng và kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2020 nên HOSE đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu của doanh nghiệp chuyên buôn bán thiết bị y tế này vào diện cảnh báo.

Hai quyết định trên đều được HOSE ký, phê duyệt và có hiệu lực từ ngày 14/06/2022.

Vân Ly

FILI