DNSE Detail Stock JVC

HOSE: CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật

Phân phối máy móc, thiết bị và vật tư y tế

logo

JVC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

407 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

53.65 tỷ

Doanh thu

582 tỷ

74.46%

476.88

0

1.01

-72.20%

11.19%

8.42%

24.84%

16.89%

85%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Huy Tuấn

17.78%

CTCP Đầu tư và Phát triển An Khang Việt Nam

15.11%

Phùng Quang Việt

5.85%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

5.63%

Khác

55.63%

Tin tức & Sự kiện