Cổ phiếu THI vào danh sách không được margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho biết lý do là vì THI là chứng khoán thuộc diện hủy niêm yết.

Ngoài ra, HOSE cũng vừa có thông báo đưa cổ phiếu HSG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vì khoản lỗ đáng kể 430 tỷ đồng trong nửa đầu năm tài chính 2022 - 2023, so với mức lãi 872 tỷ đồng trong nửa đầu năm tài chính trước.

Cổ phiếu THI vào danh sách không được margin ảnh 1

Tính thời điểm hiện tại, HoSE đã đưa 80 cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ với nhiều lý do như chứng khoán thuộc diện cảnh báo, lợi nhuận sau thuế âm, chậm công bố báo cáo tài chính kiếm toán năm 2022, chứng khoán thuộc diện kiểm soát, thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Ở chiều ngược lại, ngày 30/5/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có thông báo đưa cổ phiếu ACG của Công ty cổ phần Gỗ An Cường ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Lý do, HoSE cho biết chứng khoán ACG có thời gian niêm yết đủ 6 tháng tình từ ngày giao dịch đầu tiên (10/10/2022).

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn