Cổ tức đợt 1/2022 chưa về tài khoản, Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) tiếp tục chốt quyền chia cổ tức đợt 2

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 8/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 26/12.

Đáng chú ý, trước đó vài ngày, vào 24/11, Thực phẩm Hữu Nghị mới thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 cũng với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện trả cổ tức là ngày 11/12.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 tổ chức hồi giữa tháng 5/2023, Công ty đã thông qua mức chia cổ tức năm 2022 là 50%, tương ứng số tiền chi trả là 150 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (sau khi đã trừ khoản tiền chia cổ tức) là 91,48 tỷ đồng.

Năm 2023, Thực phẩm Hữu Nghị đặt mục tiêu doanh thu hơn 2.168 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,55% kết quả doanh thu năm 2022; nhưng lợi nhuận trước thuế giảm hơn 62% xuống còn 52,36 tỷ đồng, nguyên nhân do lợi nhuận năm 2022 đột biến, đạt 138,4 tỷ đồng, tăng trưởng 166% so với năm trước và hoàn thành vượt tới 208% kế hoạch đề ra. Đồng thời, Công ty lên kế hoạch dự kiến mức chia cổ tức năm nay là 10%.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2023, Thực phẩm Hữu Nghị ghi nhận doanh thu đạt 601,25 tỷ đồng, giảm 4,44% so với quý III/2022; lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 21 tỷ đồng, giảm tới 70% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.341,23 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 31,93 tỷ đồng, giảm 67,75%. Như vậy, kết thúc 9 tháng, HNF mới hoàn thành 61% các mục tiêu đã đề ra trong cả năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/11, cổ phiếu HNF tăng nhẹ 0,83% lên mức 24.300 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 26.700 đơn vị.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn