Cổ tức tuần từ 05-09/05: Cao nhất 50%

Trong tuần từ 05 - 09/05, có 38 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, tỷ lệ cao nhất lên tới 50%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 5,000 đồng.

Cổ tức tuần từ 05-09/05: Cao nhất 50%

Trong tuần từ 05 - 09/05, có 38 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, tỷ lệ cao nhất lên tới 50%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 5,000 đồng.

*Lịch sự kiện

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt trong tuần từ 05-09/06

Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức cao nhất trong tuần tới là FOC (CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT, hay FPT Online), với tỷ lệ 50%. Trên thị trường, FOC có gần 18.42 triệu cp đang lưu hành, ước tính sẽ cần chi hơn 92 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/06, thời gian thanh toán là ngày 19/06/2023.

Được biết, FPT Online là công ty con của Tập đoàn FPT chuyên về quảng cáo trực tuyến với nguồn thu chính đến từ khai thác quảng cáo trên báo điện tử.

Đứng thứ hai trong top cổ tức tuần tới là SDK (CTCP Cơ khí Luyện kim, hay Sadakim), với tỷ lệ 30%, tương đương 3,000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Với 2.6 triệu cp đang lưu hành, ước tính SDK sẽ chi khoảng 7.8 tỷ đồng trong đợt chi trả này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/06, dự kiến thực hiện vào 21/07/2023.

Một doanh nghiệp khác cũng có tỷ lệ trả cổ tức tương đối cao là SKV (CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa). Tỷ lệ cổ tức là 29.8%, tương đương 2,980 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Với 23 triệu cp đang lưu hành, ước tính Doanh nghiệp cần chi gần 69 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 06/06, thực hiện dự kiến vào 16/06/2023.

SKV là công ty con của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, với tỷ lệ sở hữu 51% (tương đương 11.73 triệu cp). Với tỷ lệ này, công ty mẹ sẽ nhận được gần 35 tỷ đồng cổ tức.

Trong tuần tới, có 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cao nhất là 15% (20:3, tương đương cổ đông sở hữu 20 cp nhận được 3 cp mới), thuộc về FRT.

Châu An

FILI