Công ty con của HAG đã tất toán xong khoản vay 750 tỷ đồng tại Eximbank

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo Công ty con đã tất toán khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HOSE).

Theo đó, ngày 12/12, Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai - một công ty con của HAG đã thanh toán đủ số tiền 750 tỷ đồng cho Eximbank. Số tiền này bao gồm toàn bộ khoản nợ gốc gần 587 tỷ đồng và một phần lãi trong hạn hơn 163 tỷ đồng.

Giao dịch này nhằm tất toán khoản vay theo các hợp đồng tín dụng đã ký với Eximbank AMC trong tháng 8-9/2014. Theo đó, tổng số tiền lãi được miễn giảm là gần 1.425 tỷ đồng (bao gồm một phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi).

Tính đến ngày 30/9/2023, HAG vẫn còn ghi nhận lỗ luỹ kế lên tới 2.640,6 tỷ đồng và bằng 28,5% vốn điều lệ/vốn điều lệ 9.274,7 tỷ đồng.

Cũng tính đến cuối tháng 9, HAGL ghi nhận số dư vay nợ ngân hàng tổng cộng 2.483 tỷ đồng, dư nợ vay trái phiếu tổng cộng 5.166 tỷ đồng và vay các tổ chức, cá nhân khác tổng cộng 113 tỷ đồng.

Công ty con của HAG đã tất toán xong khoản vay 750 tỷ đồng tại Eximbank - Ảnh 1

Được biết, HAG đã công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.300 tỷ đồng, thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 700 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản nợ; 330,5 tỷ đồng dùng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300; và còn lại 269,5 tỷ đồng cơ cấu lại nợ cho Công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Theo danh sách mới HAG công bố có: CTCP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ sở hữu 4,73% sau đợt phát hành), CTCP Tập đoàn ThaiGroup mua 52 triệu cổ phiếu (tương đương 4,92%) và nhà đầu tư chuyên nghiệp ông Nguyễn Đức Quân Tùng mua 28 triệu cổ phiếu (tương đương 2,65%).

Xem thêm tại vneconomy.vn