DNSE Detail Stock HAG

HOSE: CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Nuôi trồng và chế biến cây ăn trái, rau củ

logo

HAG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

11,082 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1,588 tỷ

Doanh thu

5,986 tỷ

71.91%

1,712.07

0

1.04

-77.66%

27.59%

8.17%

23.04%

111.15%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đoàn Nguyên Đức

34.5%

Credit Suisse (Hong Kong) Limited

3.66%

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

2.97%

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors-Vietnam-ETF

1.88%

Khác

56.99%

Tin tức & Sự kiện