Công ty con của SCIC muốn bán toàn bộ số cổ phiếu MB nắm giữ

Công ty con của SCIC muốn bán toàn bộ số cổ phiếu MB nắm giữ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) vừa đăng ký bán toàn bộ 1,35 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) với mục đích đầu tư tài chính. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong thời gian từ ngày 20/2 đến ngày 20/3. Nếu giao dịch thành công, SIC sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu MBB nào.

Trước đó, từ ngày 17/1 đến ngày 15/2, SIC đã đăng ký bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu MBB nhưng chỉ bán thành công 1,65 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh, do biến động thị trường.

SIC là tổ chức có liên quan đến ông/bà Vũ Thái Huyền - Thành viên HĐQT MB và là người đại diện phần vốn sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại MB. Hiện tại, SCIC là công ty mẹ của SIC đồng thời là cổ đông lớn thứ 2 tại MB khi sở hữu 459.425.325 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,425% vốn điều lệ ngân hàng.

Trên thị trường, cổ phiếu MBB hiện giao dịch ở vùng giá 24.000 đồng/cp, tăng gần 30% kể từ đầu năm. Ước tính, SIC có thể thu về khoảng 32 tỷ đồng nếu bán thành công lượng cổ phiếu đăng ký.

Trong một diễn biến khác, Hội đồng quản trị MB mới đây đã ban hành nghị quyết thông qua việc triển khai chào bán riêng lẻ 73 triệu cổ phần Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel Group) và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trong đó, Viettel Group được MB chào bán 43 triệu cổ phiếu và SCIC là 30 triệu cổ phiếu.

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên được căn cứ vào quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và các quy định pháp luật liên quan.

Theo Nghị quyết, mức giá chào bán cho Viettel Group và SCIC là 15.959 đồng/cổ phiếu. Đây là giá trị sổ sách trên 1 cổ phiếu theo báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ cho kỳ tám tháng kết thúc ngày 31/08/2023 được soát xét bởi Công ty TNHH KPMG.

Thời gian chào bán dự kiến là từ quý 1 năm 2024, trong đó triển khai thủ tục đăng ký chào bán và báo cáo các Cơ quan quản lý Nhà nước (CQQLNN) để triển khai đợt chào bán cho hai Nhà đầu tư nêu trên bắt đầu từ tháng 1/2024.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của MB sẽ tăng thêm 730 tỷ đồng, từ mức 52.141 tỷ đồng lên 52.871 tỷ đồng. Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được ngân hàng sử dụng để bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực và bổ sung vốn kinh doanh trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông.

Xem thêm tại cafef.vn