Công ty mẹ VEAM (VEA) lỗ ròng gần 550 tỷ đồng trong quý IV/2023

Công ty mẹ VEAM (VEA) lỗ ròng gần 550 tỷ đồng trong quý IV/2023

Theo đó, quý IV/2023, Công ty mẹ VEAM ghi nhận doanh thu thuần đạt 71,4 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng mạnh 83%, từ mức 107,76 tỷ đồng lên 197,29 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp âm 125,89 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 540 triệu đồng. Nguyên nhân là do chi phí trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý IV/2023 của Công ty mẹ VEAM tăng trưởng 44% lên gần 301,6 tỷ đồng (đến từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ các đơn vị có vốn góp của VEAM, lãi tiền gửi ngân hàng), tuy nhiên không thể gánh được khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến từ mức 62,93 tỷ đồng trong quý IV/2022 lên tới hơn 657,33 tỷ đồng trong quý IV/2023 (phần lớn là do dự phòng nợ phải thu khó đòi tăng).

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ VEAM trong kỳ này ghi nhận âm 547,6 tỷ đồng, trong khi quý IV/2022 lãi 98,46 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, Công ty mẹ VEAM ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 318,5 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước đó; tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính tăng trưởng 34%, đạt hơn 7.940 tỷ đồng, nên lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6.795,4 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Về báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, VEAM đạt gần 973,9 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 23% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.574,5 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ.

Cả năm, VEAM đạt 3.842,55 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, giảm 19% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6.297 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2022. So với kế hoạch đã đề ra là doanh thu 7.766,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5.694 tỷ đồng, năm 2023, VEAM mới hoàn thành 48,2% mục tiêu doanh thu và vượt 10,59% mục tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 31/1, cổ phiếu VEA giảm nhẹ 0,3% xuống mức 36.700 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt gần 0,33 triệu đơn vị.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn