DAD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAD của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đã Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Hình thức trả: Chi bổ sung cổ tức bằng tiềnnăm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 10/06/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nãng, địa chỉ: số 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1. quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày trong tuần từ ngày 10/06/2024 (xuất trình chứng minh nhân dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

DAD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

DAD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Xem thêm tại hnx.vn