DNSE Detail Stock DAD
DAD

ĐTPT Giáo dục ĐN

HNX: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

01/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

01/03/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực:

- Tổ chức, liên kết xuất bản, in và phát hành sách bổ trợ, sách giáo khoa và các ấn phẩm khác
- Sản xuất và kinh doanh: Thiết bị dụng cụ giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh và lịch các loại
- Kinh doanh dịch vụ địa ốc...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của ĐTPT Giáo dục ĐN

Giá hiện tại

2,983

0

0

-

0.34

-

1,500

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đặng Thanh Hải

Tổng giám đốc

Nguyễn Quang Dũng

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực:

- Tổ chức, liên kết xuất bản, in và phát hành sách bổ trợ, sách giáo khoa và các ấn phẩm khác
- Sản xuất và kinh doanh: Thiết bị dụng cụ giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh và lịch các loại
- Kinh doanh dịch vụ địa ốc...

Lịch sử phát triển:

- CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng với cổ đông sáng lập chính là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – trước đây là Nhà xuất bản Giáo dục (tại thành phố Đà Nẵng) ra đời năm 2007.

- Tháng 01/2007: Tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.

- Tháng 12/2007: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.

- Ngày 19/08/2009: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên Sàn HNX.

Thành viên Hội đồng quản trị


Ban giám đốc

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 70.90% công ty.