DNSE Detail Stock DAD
DAD

DEIDCO

HNX: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

09/02/2023

CẬP NHẬT

09/02/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực:

- Tổ chức, liên kết xuất bản, in và phát hành sách bổ trợ, sách giáo khoa và các ấn phẩm khác
- Sản xuất và kinh doanh: Thiết bị dụng cụ giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh và lịch các loại
- Kinh doanh dịch vụ địa ốc...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của DEIDCO

Giá hiện tại

3,175

0

0

-

0.23

-

1,500

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đặng Thanh Hải

Tổng giám đốc

Nguyễn Quang Dũng

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực:

- Tổ chức, liên kết xuất bản, in và phát hành sách bổ trợ, sách giáo khoa và các ấn phẩm khác
- Sản xuất và kinh doanh: Thiết bị dụng cụ giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh và lịch các loại
- Kinh doanh dịch vụ địa ốc...

Lịch sử phát triển:

CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng với cổ đông sáng lập chính là Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam – trước đây là Nhà xuất bản Giáo dục (tại thành phố Đà Nẵng) ra đời năm 2007

Thành viên Hội đồng quản trị

13.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của DAD dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 13.0 năm)


Ban giám đốc

13.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của DAD dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 13.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 71.04% công ty.