'Đại gia' BĐS khu công nghiệp dự kiến cho VietinbankSc vay 2.000 tỷ đồng, đã cho VCBS vay hơn 700 tỷ đồng, nắm giữ hàng triệu cổ phiếu SSI

CTCP Chứng khoán Vietinbank (mã chứng khoán: CTS) thông qua Nghị quyết vay vốn tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP). Số tiền mà CTCK này dự kiến vay trong ngắn hạn là 2.000 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản vay đang còn dư nợ). Chi tiết về các thông tin khoản vay không được tiết lộ.

Ghi nhận tại BCTC quý 3/2023 của Đầu tư Sài Gòn VRG, doanh nghiệp này ghi nhận khoản phải thu cho vay ngắn hạn là gần 715 tỷ đồng. Trong đó, công ty đang cho công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) vay 712 tỷ đồng, còn gần 3 tỷ đồng còn lại doanh nghiệp này cho CTCP Chứng khoán Cao su vay.

Đầu tư Sài Gòn VRG phải trích lập dự phòng 2,8 tỷ đồng cho khoản vay của CTCP Chứng khoán Cao su. Các khoản cho vay này đều là các khoản vay ngắn hạn với lãi suất 6% - 7,3%/năm.

photo-1701069890060

Đầu tư Sài Gòn VRG là doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp nổi danh ở khu vực phía Nam. Theo CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), quỹ đất còn lại có thể cho thuê của SIP lên tới 1.070ha, cho phép doanh nghiệp này tạo ra dòng tiền 36.533 tỷ đồng trong 10 năm tới.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 20.333 tỷ đồng, tăng 1.300 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó doanh nghiệp này có 3.419,5 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và 401,4 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, chiếm 18,7% tổng tài sản.

Mặt khác, công ty còn nắm giữ hàng triệu cổ phiếu SSI của CTCP Chứng khoán SSI, với giá gốc ở mức 21,2 tỷ đồng và chi 122 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu của CTCP Cao su Tây Ninh (TRC). Đáng chú ý, doanh thu chưa thực hiện của SIP ở mức 11.294 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn hơn 61 tỷ đồng và doanh thu chưa thực hiện dài hạn hơn 11.232 tỷ đồng.

Quý 3/2023, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 1.705 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp còn ghi nhận khoản lợi nhuận hơn 22 tỷ đồng (cùng kỳ hơn 14 tỷ đồng) từ các công ty liên doanh, liên kết. Sau khi trừ các chi phí, công ty lãi sau thuế 203,2 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu 4.763 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Lãi sau thuế của doanh nghiệp đạt 663,5 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công thực hiện được 88% kế hoạch lãi sau thuế năm và hoàn toàn có thể hoàn thành kế hoạch trong những tháng còn lại cuối năm.Xem thêm tại cafef.vn