Đầu tư Phát triển Điện Miền Bắc 2 (ND2) báo lãi quý III/2023 đạt 90 tỷ đồng, giảm 7%

Trong quý III, ND2 có 145,4 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn trong kỳ giảm 9%, xuống 29 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 117 tỷ đồng, giảm 7%.

Kỳ này, ND2 đã tiết giảm toàn bộ các chi phí, trong đó chi phí tài chính giảm 3%, xuống 18,5 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tới 23%, xuống còn 3,8 tỷ đồng.

Kết quả, trong quý III/2023, ND2 lãi sau thuế 90 tỷ đồng, giảm 7% so với quý III/2022. Kết quả này cũng khả quan hơn số lãi sau thuế 18,9 tỷ đồng trong quý II/2023 của Công ty.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, ND2 có doanh thu thuần đạt gần 255 tỷ đồng, giảm tới 33% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế giảm 55% xuống còn 95 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 1.677 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, ND2 còn hơn 115,5 tỷ đồng là tiền mặt và 4 tỷ đồng là các khoản tương đương tiền. Bên cạnh đó, Công ty còn hơn 70,4 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, tăng gần gần 96% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng còn hơn 25,4 tỷ đồng, tăng gần 3%; trong đó Công ty đã dự phòng giảm giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả doanh nghiệp cũng còn 913,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Riêng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp còn lần lượt 165,6 tỷ đồng và 618,6 tỷ đồng.

ND2 là công ty con của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã VCG) đi vào hoạt động từ năm 2008, với mảng kinh doanh chính là đầu tư xây dựng công trình điện và sản xuất điện.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, cổ phiếu ND2 tăng 3,04%, lên 30.500 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn