08:30, 07/06/2022

DHD chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu

CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (UPCoM: DHD) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Trong bài viết này:

  CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (UPCoM: DHD) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

  DHD dự kiến phát hành gần 3 triệu cp để trả cổ tức với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận 25 cp phát hành thêm).

  Nguồn vốn phát hành được lấy là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở thời điểm 31/12/2021 trên BCTC năm 2021 đã được kiểm toán.

  Ngày đăng ký cuối cùng là 12/07/2022. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/07/2022.

  Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của DHD đã thông qua phương án trả cổ tức với tỷ lệ 30%, trong đó có 5% bằng tiền mặt (1 cp được nhận 500 đồng). Với gần 12 triệu cp đang lưu hành, ước tính tổng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt gần 6 tỷ đồng.

  Năm nay, DHD đặt mục tiêu doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29.5 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 4-6%, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

  Từ đầu năm 2022 đến nay, thanh khoản của cổ phiếu DHD luôn duy trì ở mức thấp, khối lượng giao dịch trung bình chỉ 1,140 cp/ngày. Chốt phiên 06/06, giá cổ phiếu DHD ở mức 29,900 đồng/cp, tăng hơn 17% so với đầu năm.

  Biến động giá cổ phiếu DHD từ đầu năm 2022 đến nay

  Đức Đỗ

  FILI