ĐHĐCĐ Dat Xanh Services: Thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng năm 2023

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services, DXS), toàn bộ các tờ trình đều được đại hội thông qua. Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 126 tỷ đồng trong năm 2023. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức 2023 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho người lao động. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 5.000.000 cổ phiếu, tương ứng 1,10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022.

Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong Công ty do Ban điều hành DXS quyết định bao gồm nhưng không giới hạn: HĐQT, người lao động tại DXS và các Công ty thành viên trực thuộc DXS. Nguồn thực hiện phát hành ESOP được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022. 

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Gỗ Đức Thành
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên của Dat Xanh Services.

Kết quả kinh doanh năm 2022, Dat Xanh Services đạt 4.140 tỷ đồng doanh thu và 345 tỷ đồng lợi nhuận sau khi trừ lợi ích cổ đông thiểu số. Thành quả này đến từ những hành động tái cấu trúc mạnh mẽ và linh hoạt, nỗ lực áp dụng các giải pháp quản trị và kinh doanh, quyết liệt chuyển đổi hoạt động nhằm đáp ứng nhanh với thực tế thị trường nhiều biến động.

Dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt vẫn còn khá nhiều biến số đối với sự phục hồi của ngành bất động sản, DXS hoạch định kế hoạch kinh doanh 2023 thấp hơn kết quả đạt được của năm 2022.

"Đây là kế hoạch được đánh giá khá hợp lý trong bối cảnh thực tế của thị trường bất động sản năm 2023. DXS kỳ vọng các chính sách của chính phủ sẽ hỗ trợ thị trường BĐS có chuyển biến tích cực hơn vào quý cuối năm 2023", đại diện DXS chia sẻ.

Trong năm 2023, DXS tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tái cơ cấu hệ thống mạnh mẽ trên nguyên tắc phát triển bền vững; (2) Duy trì mảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ bất động sản; (3) Tăng cường đào tạo con người, duy trì và phát triển nhân sự nòng cốt; (4) Hoàn thành chuyển đổi số toàn diện hệ thống quản trị. 

Trong bối cảnh nguồn cung mới trên thị trường khá khan hiếm, DXS đã chủ động hợp tác chiến lược với các chủ đầu tư lớn nhỏ nhằm đảm bảo nguồn hàng liên tục cho kinh doanh. Hiện nguồn sản phẩm từ các chủ đầu tư như Vingroup, Dat Xanh Group, Regal Group, Sun Group, Masterise Homes, MIK, Eurowindow Holding, Xuân Mai Corp, Tecco Group, … vẫn đang khá ổn định, đảm bảo nguồn hàng cho hoạt động kinh doanh của hệ thống DXS.

Đại diện DXS cho biết thêm, để có thể tồn tại và chuyển đổi trạng thái công ty lên một vị thế mới, DXS cần tăng cường đào tạo con người, duy trì và phát triển nhân sự nòng cốt, nhằm đáp ứng nhanh và hiệu quả các yêu cầu ngày càng cao của công việc và thị trường. Đây cũng là lý do chính để DXS thực hiện chương trình cổ phiếu ESOP trong năm nay.

Đồng thời, DXS sẽ triển khai tổng thể và toàn diện dự án chuyển đổi số hệ thống quản trị trên nền tảng SAP, nhằm chuẩn hóa toàn bộ các quy trình nghiệp vụ theo thông lệ tốt nhất, báo cáo chứng từ, tập trung dữ liệu thành hệ thống kiến trúc có tính minh bạch cao. Từ đó liên kết chặt chẽ quy trình vận hành trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, dựa trên năng lực công nghệ lõi, đặc biệt là các công nghệ AI, Cloud, Big Data…

Hiện quá trình chuyển đổi số đang đi vào giai đoạn then chốt, kỳ vọng hoàn thành đúng mục tiêu đề ra để nhanh chóng có thể sớm áp dụng trên toàn hệ thống, góp phần chuẩn bị cho sự trở lại mạnh mẽ khi thị trường khởi sắc.

Ban lãnh đạo DXS cho biết, mục tiêu trong năm 2023 là duy trì an toàn thanh khoản, cân đối tài chính, tiết giảm định phí hoạt động và tối ưu hiệu suất sử dụng dòng tiền. Bản chất hoạt động môi giới cũng không cần vay nợ lớn, vì vậy hệ thống DXS không ưu tiên gia tăng nợ vay.

Toàn bộ nợ vay đến hạn trong năm 2023 đều đã và đang được thu xếp, làm việc với từng ngân hàng, lập kế hoạch và lộ trình thanh toán cụ thể. Doanh nghiệp cũng tập trung cho công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là thu hồi tiền hoa hồng và ký quỹ từ các Chủ đầu tư. 

Xem thêm tại baodautu.vn