DNSE Detail Stock DXS
DXS

DXS

HOSE: CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

31/01/2023

CẬP NHẬT

31/01/2023

Tổng quan

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh hoạt động trong lĩnh vực:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản. Tư vấn bất động sản (trừ tư vấn pháp lý). Môi giới bất động sản.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của DXS

Giá hiện tại

862

0

0

-

1.23

-

0

19.32%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trường Sơn

Tổng giám đốc

Phạm Thị Nguyên Thanh

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh hoạt động trong lĩnh vực:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản. Tư vấn bất động sản (trừ tư vấn pháp lý). Môi giới bất động sản.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 21/07/2011: DXS được thành lập với mức vốn điều lệ đăng ký là 54,000,000,000 đồng.

- Tháng 12/2015: Tăng vốn điều lệ lên 100,000,000 đồng.

- Tháng 07/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1,100,000,000 đồng.

- Tháng 03/2019: Tăng vốn điều lệ lên 1,419,000,000 đồng.

- Tháng 04/2019: Tăng vốn điều lệ lên 3,000,000,000 đồng.

- Tháng 07/2020: Tăng vốn điều lệ lên 3,224,710,220 đồng.

- Tháng 05/2021: Tăng vốn điều lệ lên 3,582,012,080 đồng.

- Ngày 15/07/2021: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch trên HNX với giá tham chiếu là 32,000 đ/cp.

- Ngày 27/08/2021: Ngày giao dịch cuối cùng để chuyển đổi hệ thống giao dịch từ HNX sang HOSE.

- Ngày 06/09/2021: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch từ hệ thống HNX sang HOSE.

Thành viên Hội đồng quản trị

8.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của DXS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 8.0 năm)


Ban giám đốc

7.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của DXS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 69.46% công ty.