DNSE Detail Stock DXS
DXS

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

HOSE: CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

24/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

24/02/2024

Tổng quan

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh hoạt động trong lĩnh vực:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản. Tư vấn bất động sản (trừ tư vấn pháp lý). Môi giới bất động sản.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Giá hiện tại

-293

0

0

-

1.23

-

0

19.71%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trường Sơn

Tổng giám đốc

Phạm Thị Nguyên Thanh

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh hoạt động trong lĩnh vực:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản. Tư vấn bất động sản (trừ tư vấn pháp lý). Môi giới bất động sản.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 21/07/2011: DXS được thành lập với mức vốn điều lệ đăng ký là 54 tỷ đồng.

- Tháng 12/2015: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

- Tháng 07/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1,100 tỷ đồng.

- Tháng 03/2019: Tăng vốn điều lệ lên 1,419 tỷ đồng.

- Tháng 04/2019: Tăng vốn điều lệ lên 3,000 tỷ đồng.

- Tháng 07/2020: Tăng vốn điều lệ lên 3,225 tỷ đồng.

- Tháng 05/2021: Tăng vốn điều lệ lên 3,582 tỷ đồng.

- Ngày 15/07/2021: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch trên HNX với giá tham chiếu là 32,000 đ/cp.

- Ngày 27/08/2021: Ngày giao dịch cuối cùng để chuyển đổi hệ thống giao dịch từ HNX sang HOSE.

- Ngày 06/09/2021: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch từ hệ thống HNX sang HOSE.

- Tháng 06/2022: Tăng vốn điều lệ lên 4,119 tỷ đồng.

- Tháng 12/2022: Tăng vốn điều lệ lên 4,531 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của DXS mới (nhiệm kỳ trung bình 1.3 năm)


Ban giám đốc

1.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của DXS mới (nhiệm kỳ trung bình 1.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 69.02% công ty.