ĐHĐCĐ DL1 dừng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 760 tỷ đồng nợ

Sau khi lấy ý kiến bằng văn bản, ĐHĐCĐ CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1) ngày 02/10/2023 thông qua dừng phương án đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

ĐHĐCĐ DL1 dừng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 760 tỷ đồng nợ

Sau khi lấy ý kiến bằng văn bản, ĐHĐCĐ CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1) ngày 02/10/2023 thông qua dừng phương án đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Theo phương án được thông qua ngày 22/04/2022, DL1 dự kiến phát hành 76 triệu cp để hoán đổi nợ với giá 10,000 đồng/cp, đồng nghĩa 10,000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới). Theo đó, tổng giá trị nợ có thể hoán đổi là 760 tỷ đồng.

Đối tượng của đợt phát hành là chủ nợ của DL1 với danh sách gồm 10 cá nhân không phải là cổ đông hoặc có liên quan đến người nội bộ của Công ty. Các nhà đầu tư này sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia, tương tự quyền lợi của cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Dù được thông qua từ tháng 4 nhưng phải đến ngày 15/07/2022, HĐQT DL1 đã mới thông qua hồ sơ đăng ký nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Về nguyên nhân hủy phát hành, Ban lãnh đạo Công ty cho biết sau khi nộp hồ sơ, quá trình thực hiện phát hành gặp nhiều vướng mắc kéo dài, không thể hoàn thành trong thời gian sớm. Do đó, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty, DL1 đề xuất hủy đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ này.

Tại thời điểm 30/06/2023, Công ty vẫn ghi nhận dư nợ vay tài chính dài hạn gần 1,000 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Dư nợ vay cá nhân là 360 tỷ đồng, đây là các khoản vay tín chấp bắt đầu từ tháng 10/2021 với lãi suất 7%/năm, bắt đầu tính lãi từ tháng 1/2022.

Dư nợ vay ngắn hạn hơn 1.5 ngàn tỷ đồng, nhích nhẹ so với đầu năm. Trong đó, có 400 tỷ đồng trái phiếu. Đáng chú ý, các khoản trái phiếu này đã đáo hạn từ tháng 12/2022.

Năm 2022, DL1 cũng có kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, tương đương 21.25 triệu cp, giá chào bán 10,000 đồng/cp. Số tiền thu về sẽ được dùng cho hoạt động M&A, đầu tư vào các dự án, công ty. Tới nửa đầu năm 2023, Công ty vẫn chưa thực hiện phương án này.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty đạt doanh thu thuần gần 137 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Lãi ròng gần 28 tỷ đồng, tăng 20%. Doanh thu chủ yếu từ bán điện mặt trời và linh kiện tử với tỷ trọng lần lượt là 66% và 20%.

* DL1 muốn dừng hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 760 tỷ đồng nợ

Hà Lễ

FILI