08:50, 12/08/2022

DIG mua lại cổ phần công ty con tại DIC Phương Nam với giá hơn 225 tỷ đồng

Ngày 10/08, HĐQT Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) đã thông qua Nghị quyết mua toàn bộ số lượng cổ phần của Công ty TNHH Du lịch DIC (DIC Hospitality) sở hữu tại CTCP Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam).

Trong bài viết này:

  Cụ thể, DIC dự kiến mua lại 22.54 triệu cp của DIC Hospitality, với giá 10,000 đồng/cp, tương ứng 43.35% vốn điều lệ thực góp của DIC Phương Nam.

  Tổng giá trị là 225.4 tỷ đồng, thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản, bù trừ công nợ… và sẽ trả chậm đến năm 2023. Tính tới ngày 30/06/2022, DIG đang sở hữu 78.3% vốn tại DIC Hospitality và ghi nhận là công ty con.

  Về hoạt động kinh doanh, quý 2/2022, DIC ghi nhận doanh thu đạt 575 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng gần 80 tỷ đồng, tăng 50%. Theo giải trình, dù doanh thu lao dốc nhưng lợi nhuận ròng tăng nhờ doanh thu tài chính và lợi nhuận khác tăng đột biến.

  Cụ thể, lợi nhuận gộp đạt 242 tỷ đồng, tăng 12.4%; doanh thu tài chính gấp 5.5 lần cùng kỳ, lên gần 26 tỷ đồng.

  Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của DIG. Đvt: Tỷ đồng

  Chi phí tài chính gấp 6.6 lần cùng kỳ, lên gần 126 tỷ đồng; chi phí bán hàng 15 tỷ đồng (giảm 73%); chi phí quản lý doanh nghiệp gần 42 tỷ đồng (tăng 10%); lợi nhuận khác xấp xỉ 9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 61 tỷ đồng.

  Lũy kế 6 tháng đầu năm, DIG  ghi nhận doanh thu hơn 1,094 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng xấp xỉ 143 tỷ đồng, tăng 51%.

  Năm 2022, DIG đặt kế hoạch tổng doanh thu 5,000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1,900 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện 22.2% chỉ tiêu doanh thu và 7.5% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

  Thế Mạnh

  FILI