Doanh nghiệp vàng mã duy nhất trên sàn chuẩn bị chia cổ tức tỷ lệ 100%

Ngày 30/11/2023, Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) đã thông qua tờ trình trả cổ tức niên độ 2022-2023 với tổng tỷ lệ lên đến 100%. Trong đó, 50% được trả bằng tiền mặt và 50% được trả bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách và chi trả trong năm 2024.

Dự tính sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của Thực phẩm Yên Bái sẽ tăng từ hơn 100 tỷ đồng lên gần 151 tỷ đồng.

Với hơn 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính lần này công ty cần chi hơn 50 tỷ đồng và phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Theo thông tin từ công ty, nguồn vốn phát hành lấy từ từ lợi nhuận sau thuế niên độ 2022-2023.

Đây cũng là lần thứ 2, Thực phẩm Yên Bái trả cổ tức tỷ lệ 100% cho cổ đông, lần đầu cho năm tài chính 2021-2022.

Đồng thời, công ty cũng dự kiến phát hành gần 191.000 cổ phiếu ESOP cho các bộ quản lý chủ chốt. Thời gian thực hiện sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Doanh nghiệp vàng mã duy nhất trên sàn chuẩn bị chia cổ tức tỷ lệ 100%
Đơn vị: Tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022-2023 (niên độ từ 01/10-30/09), công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 611 tỷ đồng, giảm 7% so với niên độ trước. Nhưng lãi ròng đạt hơn 114 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ. Đây là mức lãi ròng cao kỷ lục của Thực phẩm Yên Bái kể từ khi niêm yết.

Công ty lên kế hoạch niên độ 2023-2024 khá khiêm tốn với doanh thu 560 tỷ đồng giảm 8% so với cùng kỳ; lãi ròng 70 tỷ đồng giảm 39, tỷ lệ cổ tức thấp nhất là 35%.

>> Sông Đà 6 (SD6) tiếp tục dời lịch trả cổ tức sang năm thứ 9

Xem thêm tại nguoiquansat.vn