Doanh thu tháng 1 của PV Power đạt gần 2.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2024 với doanh thu từ bán điện là 1.971 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, đóng góp nhiều nhất là doanh thu từ dự án Nhà máy điện Vũng Áng 1 với hơn 999 tỷ đồng, kế tiếp là Nhà máy diện Cà Mau 1 và 2 với 835 tỷ.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của PV Power.

PV Power cho biết tháng 1 là thời điểm mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, cuối mùa mưa và bắt đầu chuyển sang mùa khô ở miền Trung. Giá điện thị trường toàn phần FMP bình quân dự kiến khoảng 1.450 đồng/kWh, thấp hơn 3,6% so với tháng 1/2023.

Về tình hình hoạt động của các nhà máy điện (NMĐ), tại NMĐ Cà Mau 1 và 2, khả năng cấp khí thực tế của PV GAS hiện tại đáp ứng yêu cầu vận hành (bình quân 4,5 triệu Sm3/ngày). Do giá thị trường toàn phần thấp hơn chi phí biến đổi, NMĐ Cà Mau 1 và 2 chào giá vận hành bám sát Qc để đạt hiệu quả tối ưu.

Do giá thị trường đã tăng cao hơn so với chi phí biến đổi nhiên liệu than, NMĐ Vũng Áng 1 chào giá vận hành cân đối hiệu quả, với sản lượng tương đối cao, trên 625 triệu kWh.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đã hoàn thành công tác trung tu (ngày 3/1). Do giá điện thị trường thấp hơn so với chi phí biến đổi, nhà máy chủ yếu vận hành phục vụ thử nghiệm sau trung tu.

Tại NMĐ Nhơn Trạch 2, PV Power chào giá vận hành tại các thời điểm giá thị trường cao và vận hành theo yêu cầu huy động của A0.

Trong tháng 1, lượng nước về hồ thủy điện Hủa Na giảm, nhà máy chào giá vận hành cân đối tối ưu lợi nhuận và giữ nước cho giai đoạn vận hành mùa nắng nóng có giá thị trường cao.

Tại NMĐ Đakđrinh, A0 đã giao tăng Qc lên rất cao (lên đến 60,8 triệu kWh). Việc này ảnh hưởng đến hiệu quả lợi nhuận của NMĐ. Do giá thị trường cao so với giá hợp đồng (Pc) và mực nước hồ chứa đang cao, NMĐ Đakđrinh cân đối chào giá vận hành đáp ứng Qc được giao và ưu tiên vận hành sản lượng lớn tại các chu kỳ có giá thị trường cao. 

Liên quan đến Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể EPC dự án ước đạt khoảng 65,6% so với kế hoạch 75,1% (chậm 9,5% so với kế hoạch). Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Sang tháng 2, PV Power đặt mục tiêu doanh thu là 2.156 tỷ đồng, thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng hơn 9% so với tháng 1 vừa rồi. Sản lượng điện dự kiến đạt 1.154 triệu kWh.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của PV Power.

Năm 2024, PV Power lên kế hoạch tổng doanh thu 23.960 tỷ, lợi nhuận sau thuế 929 tỷ; đều giảm 22% so với thực hiện năm 2023. 

Công ty cũng có kế hoạch tiểu tu và trung tu loạt nhà máy như Hủa Na, Đakđrink, Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1, Cà Mau 2. Tổng công ty phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất cả năm đạt 16,7 tỷ kWh. 

Xem thêm tại vietnambiz.vn