Đón đầu kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán, SSI đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 19%

Theo đánh giá của SSI, năm 2023 là một năm khó khăn của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán. Do chịu tác động không mấy tích cực từ vĩ mô trên thế giới cũng như trong nước, thị trường đã “chững lại” với nhiều phiên tăng, giảm đan xen. Thanh tài khoản trường thu hẹp đáng kể, giảm 20% so với năm 2022, hoạt động huy động vốn cũng trở nên trầm lắng.

Tuy nhiên, chứng khoán Việt Nam vẫn có những điểm sáng nhất hỗ trợ các chính sách chủ động của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng minh Nhà nước, cưỡng ép kiểm soát suy thoái trên thị trường bất động sản và tránh sự cố trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời giảm lãi suất để tạo động lực cho người tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, cuối năm 2023, tổng tài sản SSI được ghi nhận ở mức 69,241 tỷ đồng, tăng trưởng 32,6% so với năm 2022, tiếp tục củng cố vị trí số 1 trong chứng khoán chuyên ngành về quy mô sản phẩm . Doanh thu tĩnh đạt 7,281 tỷ lợi nhuận, nhuận trước thuế đạt 2,849 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,5% và 35% so với năm 2022, đạt 105% kế hoạch doanh thu và 112% kế hoạch lợi nhuận đạt được ĐHĐCĐ đề ra .

Đón đầu những thay đổi được kỳ vọng tích cực từ quyết tâm nâng hạng của thị trường chứng khoán trong năm 2024, HĐQT SSI đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 8,112 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3,398 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2023.

Năm 2024, SSI sẽ thúc đẩy chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn, hướng đến các khách hàng có nhu cầu chuyên biệt. Công ty cũng sẽ tận dụng thế mạnh về quy mô vốn để cung cấp các sản phẩm độc quyền cho khách hàng…

SSI cũng tiếp tục thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua qua năm 2023. Cuối tháng 12/2023, cổ đông SSI đã thông qua hai phương án tăng vốn bao gồm hành hành phát hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn, theo tỷ lệ 100:20 và chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 15.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10.

Tổng cộng SSI sẽ phát hành thêm hơn 453,3 triệu cổ phiếu mới. Vốn điều lệ của SSI dự kiến ​​tăng từ hơn 15,111 tỷ đồng lên gần 19,645 tỷ đồng qua đó cố định vị trí số 1 về vốn trong nhóm các loại chứng khoán.

Xem thêm tại haiquanonline.com.vn