DTT: Bổ sung thông tin trình bày trên BCTC kiểm toán năm 2021

DTT: Bổ sung thông tin trình bày trên BCTC kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành công bố bổ sung thông tin trình bày trên BCTC kiểm toán năm 2021 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm