Dự án FLC Lux City Quy Nhơn bị Bình Định ‘tuýt còi’ huy động vốn

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Công ty CP Đầu tư Phát triển Bình Định làm chủ đầu tư (trước đây tên gọi là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Bình Định) thông báo hủy bỏ 2 văn bản của Ban về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại dự án Khu đô thị chức năng FLC Lux City Quy Nhơn (Phân khu số 6, Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội).

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình Định phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với việc thực hiện huy động vốn bằng hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án.

Đồng thời, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn, chiếm dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền đã huy động sai quy định.

Dự án Khu đô thị chức năng FLC Lux City Quy Nhơn bị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã hủy bỏ 2 văn bản về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh.

Trước đó, trong năm 2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã ban hành 2 văn bản trên. Tuy nhiên, qua rà soát, tiến độ thực hiện của dự án đã chậm so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch và đã có dấu hiệu xuống cấp, dẫn đến phát sinh nhiều khiếu nại, khiếu kiện làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã nhiều lần tổ chức làm việc, đối thoại và có nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở; chủ đầu tư cũng đã nhiều lần cam kết tiến độ thực hiện dự án, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành.

 Chủ đầu tư đã nhiều lần cam kết tiến độ thực hiện nhưng đến nay dự án Khu đô thị chức năng FLC Lux City Quy Nhơn vẫn chưa hoàn thành.

Ngày 16/3/2023, Tổ công tác liên ngành đã tổ chức kiểm tra dự án Khu đô thị chức năng FLC Lux City Quy Nhơn. Tuy nhiên, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình Định không phối hợp thực hiện nên buổi làm việc không thành công, chưa có kết quả, thể hiện sự né tránh trong việc chấp hành các quy định pháp luật của chủ đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định sau đó đã yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan (tình hình thế chấp, giải chấp của dự án trước khu ký hợp đồng mua bán với khách hàng; tỷ lệ, tiến độ huy động vốn; việc sử dụng nguồn vốn huy động…), cử đại diện phối hợp làm việc theo yêu cầu của Tổ công tác liên ngành để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn cố tình không thực hiện, cũng như không có ý kiến phản hồi.

Đồng thời, kể từ ngày Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội có văn bản cam kết bảo lãnh trong bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai cho dự án Khu đô thị chức năng FLC Lux City Quy Nhơn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định vẫn chưa nhận được hồ sơ liên quan về bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn