‘Ém’ thông tin, In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP) bị phạt 255 triệu đồng

CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát (Mã: HTP) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt tổng cộng 255 triệu đồng do vướng vào một loạt vi phạm.

Trong đó, HTP bị phạt 175 triệu đồng do công bố sai lệch thông tin về giao dịch với người liên quan, tài sản bảo đảm cho trái phiếu mã HVDCH2123001 tại báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Hơn nữa, 15 triệu đồng là tiền phạt với hành vi không quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ.

65 triệu đồng là tiền phạt cho hành vi công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn các tài liệu: BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; thư mời, tài liệu họp cổ đông chưa đảm bảo thời hạn 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021, ĐHĐCĐ bất thường 2021, ĐHĐCĐ thường niên 2022, ĐHĐCĐ thường niên 2023.

HTP không đảm bảo CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Ngoài ra, UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt CTCP Hưng Vượng Developer, công ty con của HTP, do có nhiều vi phạm trong CBTT. Hưng Vượng Developer không công bố báo cáo định kỳ năm 2022 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu (đợt phát hành trái phiếu năm 2021, giá trị 600 tỷ đồng).

Doanh nghiệp công bố thông tin không đúng thời hạn với các tài liệu: trước đợt chào bán trái phiếu, BCTC 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, BCTC 6 tháng năm 2022. Số tiền xử phạt là 92,5 triệu đồng.

>> Dệt may Hoà Thọ (HTG) liên tiếp bị xử phạt

Xem thêm tại nguoiquansat.vn