EMS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

EMS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EMS của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện- CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần và các nội dung được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khác theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật hiện hành.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10 và/hoặc tháng 11 năm 2023
          - Địa điểm thực hiện: Tầng 4. Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2. quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

HNX