ETF cơ cấu: Một mã đầu tư công dự báo lọt rổ, VRE, GMD và 2 cổ phiếu ngân hàng được mua thêm hơn chục triệu đơn vị/mã

Ngày 21/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) sẽ thông báo thay đổi thành phần VN Diamond kỳ 6 tháng đầu năm vào 21/4, thay đổi có hiệu lực vào ngày 6/5.

Theo dữ liệu đến hết ngày 29/2, Chứng khoán HSC (HCM) đưa ra dự báo VN Diamond sẽ thêm cổ phiếu của Xây dựng Coteccons (CTD), ngược lại loại bỏ cổ phiếu của Thế Giới Di Động (MWG). Nguyên do là P/E của MWG cao gấp 3 lần P/E trung bình của rổ.

Hiện tại, 3 ETF đang lấy chỉ số VN Diamond làm tham chiếu, gồm DCVFMVN Diamond ETF, MAFMVN Diamond ETF và BVFVN Diamond ETF. Trong đó DVFMVN Diamond ETF là quỹ lớn nhất với tổng tài sản quản lý 17.674 tỷ đồng. Sự thay đổi về thành phần và tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VN Diamond sẽ tác động lớn đến hoạt động giao dịch của quỹ ETF.

Theo đó, HSC ước tính DCVFMVN Diamond ETF sẽ bán khoảng 57 triệu cổ phiếu MWG khỏi danh mục. Mặt khác, ETF dự kiến mua mới khoảng 2,3 triệu cổ phiếu CTD.

ETF cơ cấu: Một mã đầu tư công dự báo lọt rổ, VRE, GMD và 2 cổ phiếu ngân hàng được mua thêm hơn chục triệu đơn vị/mã
Nguồn: Chứng khoán HSC

Ngoài ra, quỹ này có thể mua thêm hơn chục triệu cổ phiếu với mỗi mã gồm: VRE, HDB, ACB và GMD. Cụ thể, HSC ước VRE sẽ được mua thêm 17,3 triệu đơn vị, HDB (16,7 triệu cổ phiếu), ACB (11 triệu cổ phiếu), GMD (10 triệu cổ phiếu).

Lưu ý những biến động về giá thị trường và số lượng chứng chỉ quỹ sẵn có từ nay đến khi kết thúc quá trình tái cơ cấu danh mục đầu tư sẽ quyết định tỷ trọng thực tế cũng như khối lượng mua và bán dự kiến cho mỗi cổ phiếu. Trường hợp MWG vẫn ở lại danh mục, HSC dự báo không có mã nào được thêm mới vào VN Diamond.

>> Novaland (NVL): Các CTCK lại bán giải chấp lượng lớn cổ phiếu, hé lộ tình trạng các lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng?

Xem thêm tại nguoiquansat.vn