FPT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bùi Ngọc Minh

FPT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bùi Ngọc Minh

Bùi Ngọc Minh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần FPT như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm