FT1: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

FT1: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 09/2023 (dự kiến 13/09/2023)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng người quản lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại.
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1. Đường 3/2, tổ 10. phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.năm 2022

HNX