GIL: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

GIL: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm