Gilimex (GIL) thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2019 và năm 2022 của nhân viên nghỉ việc

Gilimex (GIL) thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2019 và năm 2022 của nhân viên nghỉ việc

Gilimex thông qua việc thu hồi 40.051 cổ phiếu ESOP phát hành năm 2019 do nhân viên nghỉ việc, không còn đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP, giá chuyển nhượng 0 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong quý I/2024.

Thêm nữa, Công ty cũng dự kiến thu hồi 50.000 cổ phiếu ESOP năm 2022 do nhân viên nghỉ việc, giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phiếu và nguồn tiền thu hồi là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính quý III/2023. Trong đó, thời điểm thu hồi trong quý I/2024.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 280,08 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 19,07 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 128,74 tỷ đồng, giảm 147,8 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,9%, về 9,8%.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 706,04 tỷ đồng, giảm 75,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 63,43 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 351,62 tỷ đồng, giảm 415,05 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Gilimex đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 103,5 tỷ đồng, giảm 77,4% so với lợi nhuận đạt được trong năm 2022 là 458,9 tỷ đồng.

Như vậy, với việc lỗ trong nửa trong 9 tháng đầu năm 2023 thêm 55,98 tỷ đồng (lợi nhuận trước thuế), Công ty Gilimex còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/1, cổ phiếu GIL tăng 50 đồng lên 27.350 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn