Gỗ An Cường (ACG) chi xấp xỉ 106 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2023

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 21/12/2023.

Với gần 151 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính, Gỗ An Cường sẽ cần chi xấp xỉ 106 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh của Công ty, trong quý III/2023, Gỗ An Cường mang về 963 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thế đạt 130 tỷ đồng, giảm 22%.

ACG cho biết tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp, người tiêu dùng thận trọng trong chi tiêu làm cho lợi nhuận kinh doanh của Công ty giảm so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng năm 2023, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.611 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 275 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 38% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, ACG đặt kế hoạch với doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 668 tỷ đồng, tăng gần 12% về doanh thu và hơn 8% về lợi nhuận so với kết quả của năm ngoái. Sau 9 tháng đầu năm, ACG đã thực hiện được 52% mục tiêu doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/11, cổ phiếu ACG ghi nhận mức tăng hơn 3% kể từ đầu tháng 11. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/11, ACG có giá 39.000 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn