HAH huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất chỉ 6%

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSSE) vừa có công văn gửi HNX về kết quả phát hành lô trái phiếu HAHH2328001.

Theo đó, HAH đã phát hành thành công lô trái phiếu HAHH2328001 ở thị trường trong nước với khối lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Đáng chú ý, lô trái phiếu HAHH2328001 có lãi suất cố định chỉ 6%/năm.

Lô trái phiếu HAHH2328001 được phát hành và hoàn tất luôn vào ngày 02/02/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 02/02/2029.

Đây là lô trái phiếu có chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo. Với tài sản bảo đảm là một tàu biển thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Container Hải An – Công ty con của Tổ Chức Phát Hành theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số HP-CON-002314-2 ngày 04/07/2017 do Chi cục Hàng Hải Việt Nam cấp.

Căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất quý 3/2023 của HAH, giá trị sổ sách của công ty là 24.643 đồng/cổ phần. Theo nguyên tắc xác định giá chuyển đổi được thông qua tại Nghị quyết số 0206-2023/NQ-ĐHĐCĐ, 1.1 lần giá trị sổ sách của Công ty căn cứ trên báo cáo tài chính họp nhất quý 3 năm 2023 là 27.108 đồng/cổ phần. Theo đó, HĐQT quyết định giá chuyển đổi là 27.300 đồng/cổ phần và việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phải đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài của tổ chức phát hành vào thời điểm chuyển đổi.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu trên là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức có liên quan là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI).

Có 4 nhà đầu tư mua trái phiếu của HAH gồm: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI mua 80 trái phiếu; VIETNAM GROWTH INVESTMENT FUND L.p. mua 140 trái phiếu; DAIWA-SSIAM VIETNAM GROWTH FUND III L.p. mua 113 trái phiếu và JAPAN SOUTH EAST ASIA FINANCE FUND III L.p. mua 167 trái phiếu.

Qua đó, cơ cấu nợ của HAH sau phát hành trái phiếu là:

Tổng nợ tăng từ 2.182.998.148.000 đồng lên 2.682.998.148.000 đồng;

Nợ ngắn hạn tăng từ 889.268.604.000 đồng lên 889.268.604.000 đồng;

Nợ dài hạn từ 1.293.729.544.000 đồng lên 1.793.729.544.000 đồng; trong đó, Trong đó trái phiếu từ 0 lên 500 tỷ.

Tổng vốn cổ phần là 1.055.168.810.000 đồng và Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần từ 206,89% lên 254,27%.

Vừa qua, SSI Reasearch vừa có báo cáo triển vọng Ngành Cảng biển & Logistics năm 2024 với động lực tăng trưởng chính đến từ xu hướng làm đầy hàng tồn kho và căng thẳng địa chính trị.

Theo đó, SSI Reasearch vẫn duy trì quan điểm khả quan đối với ngành nhờ triển vọng cải thiện, và tập trung vào các doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi khả quan như PVT. Đồng thời chúng tôi cũng đưa một số cổ phiếu vào danh sách cổ phiếu tiềm năng nhờ được hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị (HAH, VOS), chờ đợi giá cổ phiếu điều chỉnh (GMD) và việc niêm yết trên sàn HOSE của VTP cho câu chuyện logistics thương mại điện tử.

Xem thêm tại vneconomy.vn