DNSE Detail Stock HAH
HAH

Vận tải Hải An

HOSE: CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

21/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

21/02/2024

Tổng quan

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ hàng hóa đường bộ, hàng thủy nội địa, ven biển và viễn dương
- Dịch vụ xây dựng và kinh doanh khai thác cảng sông, cảng biển
- Kho bãi và dịch vụ kho bãi
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Vận tải Hải An

Giá hiện tại

3,648

0

0

-

1.17

-

0

4.32%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Vũ Thanh Hải

Tổng giám đốc

Nguyễn Ngọc Tuấn

Website

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ hàng hóa đường bộ, hàng thủy nội địa, ven biển và viễn dương
- Dịch vụ xây dựng và kinh doanh khai thác cảng sông, cảng biển
- Kho bãi và dịch vụ kho bãi

Lịch sử phát triển:

- Ngày 08/05/2009: Công ty TNHH Vận tải & Xếp dỡ Hải An được thành lập bởi 5 cổ đông sáng lập với VĐL ban đầu là 150 tỷ đồng.

- Tháng 09/2011: Công ty chính thức chuyển đổi thành CTCP và đổi tên thành CTCP Vận tải & Xếp dỡ Hải An (HATS).

- Ngày 29/08/2014: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận cho Công ty trở thành công ty đại chúng.

- Ngày 11/03/2015: Cổ phiếu HAH chính thức được giao dịch trên HOSE.

- Ngày 11/03/2015: Cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên HoSE với mã chứng khoán là HAH.

- Ngày 15/08/2018: Tăng vốn điều lệ lên 487,827,510,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của HAH có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.6 năm)


Ban giám đốc

4.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của HAH có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.1 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 39.02% công ty.