HBC: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và PHCP đáp ứng quy định về TLSHNN

Xem thêm tại hsx.vn