DNSE Detail Stock HBC
HBC

Xây dựng Hòa Bình

HOSE: CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

22/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

22/02/2024

Tổng quan

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình hoạt động trong lĩnh vực:

-Xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, hệ thống thoát nước
-San lấp mặt bằng, kinh doanh nhà
-Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình)...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Xây dựng Hòa Bình

Giá hiện tại

-2,836

0

0

-

2.10

-

0

14.36%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Viết Hải

Tổng giám đốc

Lê Văn Nam

Website

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình hoạt động trong lĩnh vực:

-Xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, hệ thống thoát nước
-San lấp mặt bằng, kinh doanh nhà
-Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình)...

Lịch sử phát triển:

- Năm 1987: Văn phòng Xây dựng Hòa Bình thuộc Công ty Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp được thành lập.

- Ngày 01/12/2000: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 11 tỷ đồng trên cơ sở kế thừa Văn phòng Xây dựng Hòa Bình.

- Ngày 08/08/2002: Tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.

- Ngày 25/03/2004: Tăng vốn điều lệ lên 45 tỷ đồng.

- Tháng 12/2004: Tăng vốn điều lệ lên 56.4 tỷ đồng.

- Ngày 02/03/2006: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

- Năm 2006: Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Tháng 12/2007: Tăng vốn điều lệ lên 135 tỷ đồng.

- Tháng 07/2008: Tăng vốn điều lệ lên 151.19 tỷ đồng.

- Tháng 09/2010: Tăng vốn điều lệ lên 167.3 tỷ đồng.

- Tháng 05/2012: Tăng vốn điều lệ lên 209.42 tỷ đồng.

- Tháng 08/2012: Tăng vốn điều lệ lên 413.06 tỷ đồng.

- Tháng 09/2013: Tăng vốn điều lệ lên 515.8 tỷ đồng.

- Tháng 09/2014: Tăng vốn điều lệ lên 573.68 tỷ đồng.

- Tháng 08/2015: Tăng vốn điều lệ lên 745.78 tỷ đồng.

- Tháng 12/2015: Tăng vốn điều lệ lên 755.59 tỷ đồng.

- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 954.46 tỷ đồng.

- Ngày 13/06/2017: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

- Ngày 09/05/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1,298.5 tỷ đồng. .

- Ngày 01/08/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1,947.74 tỷ đồng.

- Ngày 01/02/2019: Tăng vốn điều lệ lên 1,960.74 tỷ đồng.

- Ngày 09/01/2020: Tăng vốn điều lệ lên 2,308.75 tỷ đồng.

- Tháng 12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 2,424.15 tỷ đồng.

- Tháng 03/2022: Tăng vốn điều lệ lên 2,456.54 tỷ đồng.

- Tháng 09/2022: Tăng vốn điều lệ lên 2,628.41 tỷ đồng.

- Tháng 11/2022: Tăng vốn điều lệ lên 2,678.41 tỷ đồng.

- Tháng 12/2022: Tăng vốn điều lệ lên 2,741.33 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của HBC mới (nhiệm kỳ trung bình 2.2 năm)


Ban giám đốc

3.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của HBC có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 32.49% công ty.