HHN bị phạt và truy thu 443 triệu vì có hành vi trốn thuế

Theo quyết định ngày 31/08/2023 từ Tổng Cục thuế Hà Nội vừa được công bố, CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (UPCoM: HHN) bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn vì đã có hành vi trốn thuế cùng các sai phạm khác.

HHN bị phạt và truy thu 443 triệu vì có hành vi trốn thuế

Theo quyết định ngày 31/08/2023 từ Tổng Cục thuế Hà Nội vừa được công bố, CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (UPCoM: HHN) bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn vì đã có hành vi trốn thuế cùng các sai phạm khác.

Cụ thể, HHN đã có hành vi trốn thuế, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để kê khai khấu trừ và hạch toán chi phí.

Bên cạnh đó, Công ty có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, cụ thể gồm: Kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) và hạch toán chi phí với các hóa đơn không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trùng hóa đơn, khai sai thuế suất VAT; Kê khai doanh thu tính thuế VAT sai thời điểm, khai thiếu doanh thu tiền quà tặng; Hạch toán sai kỳ khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi; Hạch toán thiếu các khoản thu nhập khác với những khoản đã lâu không phải trả.

Ngoài ra, Công ty có những vi phạm hành chính về hóa đơn, gồm: Chưa xuất hóa đơn khai thuế VAT 10% với doanh thu tiền quà tặng, xuất hóa đơn sai thời điểm; sử dụng hóa đơn không hợp pháp để kê khai thuế VAT và hạch toán chi phí.

Các hành vi của HHN được áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi đã có hành động ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại theo quy định; và áp dụng tình tiết tăng nặng vì vi phạm quy định Khoản 1.b, Điều 10, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2023.

Với các vi phạm trên, HHN bị xử phạt tổng cộng hơn 185 triệu đồng. Trong đó, phần lớn là khoản phạt vì sử dụng hóa đơn không hợp pháp (áp dụng 1 tình tiết giảm nhẹ và 1 tình tiết tăng nặng), với mức phạt bằng 1.5 lần số thuế trốn, tương đương gần 132 triệu đồng.

Ngoài ra, Doanh nghiệp buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước theo quy định, tổng cộng 241.7 triệu đồng. Trong đó, thuế VAT là 107 triệu đồng, còn lại là thuế thu nhập doanh nghiệp (hơn 134.3 triệu đồng).

Cùng với khoản tiền chậm nộp 16.2 triệu đồng, tổng cộng số tiền HHN phải nộp phạt, truy thu và chậm nộp thuế là gần 443 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/09/2023.

* Trong diễn biến liên quan đến Doanh nghiệp, HHN vừa chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3% (300 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền 15/09/2023. Với 1.44 triệu cp đang lưu hành, ước tính HHN cần chi 432 triệu đồng để trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 18/10/2023.

Châu An

FILI