Hoa Sen muốn phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn Hoa Sen vừa bổ sung trờ trình dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên sắp tới thông qua với nội dung phát hành cổ phiếu ESOP và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Trong đó, Hoa Sen dự định phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp cho cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành và cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác của doanh nghiệp.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Thời gian thực hiện dự kiến kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo gần nhất.

Biến động giá cổ phiếu HSG. (Nguồn: Wichart).

Doanh nghiệp muốn xem xét mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng; chứng khoán; bảo hiểm; bất động sản; cơ khí (chính xác và chế tạo); công nghệ bán dẫn; bất động sản (văn phòng, nhà ở, khu dân cư, đô thị); giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; đầu tư tài chính; M&A; văn hóa; nghệ thuật, biểu diễn, tổ chức sự kiện… Tổng mức đầu tư tối đa cho các ngành nghề mở rộng không quá 5.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Hoa Sen sẽ tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 vào ngày 18/3 tại TP HCM. Tài liệu đại hội được công bố trước đó cho biết HĐQT xây dựng hai kịch bản kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2024.

Ở kịch bản thứ nhất, sản lượng tiêu thụ đạt hơn 1,6 triệu tấn; doanh thu thuần 34.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 400 tỷ. Ở kịch bản tích cực hơn, sản lượng tiêu thụ đạt hơn 1,7 triệu tấn; doanh thu thuần 36.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ.

Ngoài ra, HĐQT sẽ báo cáo cập nhật và trình một số nội dung khác liên quan đến hoạt động tái cấu trúc (bao gồm IPO hai đơn vị thành viên trong tương lai), phương án chia cổ tức, chuyển nhượng dự án bất động sản ở Yên Bái…

Xem thêm tại vietnambiz.vn