10:08, 12/07/2022

HPX: Quyết định của HĐQT số 19. 20 ngày 11/07/2022 về việc ký đồng với bên có liên quan

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thông báo Quyết định của HĐQT số 19. 20 ngày 11/07/2022 về việc ký đồng với bên có liên quan như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE