HSG bị cắt margin do lỗ bán niên, tổng cộng 80 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trên HoSE

Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã ra thông báo về việc bổ sung danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Đáng chú ý, cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen bị cắt margin trên HoSE với lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng niên độ tài chính 2022-2023 là số âm.

Do niên độ tài chính của Hoa Sen bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 31/9 năm sau, doanh nghiệp đã công bố BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 31/3/2023. Doanh thu, 6 tháng đầu niên độ tài chính đạt 14.898 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Trừ các chi phí, Hoa Sen ghi nhận lỗ sau thuế 424 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm trước đó lãi sau thuế 873 tỷ đồng. Lỗ sau thuế thuộc về công ty mẹ 424 tỷ đồng.

Một cổ phiếu cũng bị đưa vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ là mã THI của CTCP Thiết bị điện. Nguyên nhân do THI bị hủy niêm yết.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ACG của Gỗ An Cường đã đủ điều kiện giao dịch margin do đủ thời gian niêm yết 6 tháng (tính từ 10/10/2022).

Hiện, danh sách cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trên HoSE bao gồm 80 mã chứng khoán.

Đây chủ yếu là những cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như AST, BCE, CIG, DLG, DXV, FDC, HU1, HU3, ITA, JVC, MCG, OGC, NVT, PTL, RDP, SCD, SII, SJD, TCR, TNI, TTF, VDS,...

Ngoài ra còn nhiều tên tuổi lớn như HVN, NKG, NVL, HBC, HPX, LDG, …

Xem thêm tại cafef.vn