Khối doanh nghiệp Trung ương vượt khó, tăng trưởng vượt kế hoạch năm

Cụ thể, tổng doanh thu của các đơn vị trong Khối ước đạt 2 triệu tỷ đồng, vượt 11,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 197,5 nghìn tỷ đồng, vượt 11,4% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 242,8 nghìn tỷ đồng, vượt 29,7% kế hoạch năm.

Theo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương, trước những khó khăn của nền kinh tế, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước thuộc Khối khẩn trương thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đảng uỷ Khối đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trong đó yêu cầu tập trung theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước, kịp thời có các kịch bản xử lý những vấn đề mới phát sinh, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo từng lĩnh vực cụ thể, báo cáo cho biết, về lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, với tác động, ảnh hưởng của tình hình bất ổn về an ninh, chính trị trên thế giới; giá nguyên liệu, nhiên liệu, khí đốt tăng cao; giá của một số mặt hàng (thép, phân bón) giảm… các doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác quản trị, chủ động bám sát diễn biến thị trường, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Kết quả, tổng doanh thu của các doanh nghiệp lĩnh vực này trong năm 2023 ước đạt 1,34 triệu tỷ đồng, vượt 10,2% so với kế hoạch năm, bằng 96% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế ước đạt 69 nghìn tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch năm, bằng 67% so với năm 2022.

Các doanh nghiệp tiêu biểu có chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ước vượt kế hoạch năm như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt 54,5%; Tập đoàn Dệt may Việt Nam vượt 2%; Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị vượt 9,8%...

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, có đơn vị lỗ. Chẳng hạn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ước lỗ 17 nghìn tỷ đồng; Tổng công ty Thép Việt Nam ước lỗ 590 tỷ đồng; Tổng công ty Xi măng Việt Nam ước lỗ 494 tỷ đồng...

Với lĩnh vực giao thông, thương mại, dịch vụ, do giá nhiên liệu, tỷ giá tăng, đặc biệt tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục kéo dài đã gây tác động lớn đến thị trường vận tải hàng không quốc tế, thị trường vận tải hàng hoá nên ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp lĩnh vực này năm 2023 ước đạt 554,6 nghìn tỷ đồng, vượt 18,8% kế hoạch năm, bằng 97,5% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 16,8 nghìn tỷ đồng, vượt 6,6% kế hoạch năm, tăng 10,5% so với năm 2022.

Các doanh nghiệp tiêu biểu có chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ước vượt kế hoạch và tăng so với năm 2022 như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ước vượt 11% kế hoạch năm, tăng 58% so với năm 2022; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoàn thành kế hoạch năm, cắt lỗ năm 2022 và lãi 103 tỷ đồng; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ước vượt 2% kế hoạch năm, tăng 14,2% so với năm 2022; Tổng công ty Lương thực miền Nam ước vượt 15,6% kế hoạch năm, tăng 27,3% so với năm 2022...

Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, còn 1 doanh nghiệp lỗ là Tổng công ty Hàng không Việt Nam lỗ 5.494 tỷ đồng, nhưng cũng đã giảm lỗ gần 600 tỷ đồng so với kế hoạch năm và giảm lỗ gần 5,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2022.

Với lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, theo báo cáo, thời tiết và khí hậu không thuận lợi, giá bán cao su giảm và thiếu ổn định; việc mở rộng thị trường còn nhiều khó khăn… nhưng các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp lĩnh vực này năm 2023 ước đạt 61 nghìn tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch năm, bằng 97% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm, bằng 77% so với năm.

Các doanh nghiệp tiêu biểu có chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ước vượt kế hoạch và tăng so với năm 2022: Tổng công ty Thuốc lá ước vượt 29,7% kế hoạch năm, tăng 2,7% so với năm 2022; Tổng công ty Giấy ước vượt 11,11% kế hoạch năm, tăng 12,8% so với năm 2022; Tổng công ty Cà phê ước vượt 8,9% kế hoạch năm, cắt lỗ năm 2022 và lãi 8,6 tỷ đồng...

Về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng diễn ra an toàn, thông suốt; tăng trưởng tín dụng thận trọng; nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ, các chỉ số hiệu quả được cải thiện.

Nhờ vậy, tổng dư nợ tín dụng năm 2023 ước đạt trên 5,98 triệu tỷ đồng, bảo đảm trong ngưỡng kế hoạch được giao, tăng 11,4% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 114,6 nghìn tỷ đồng, vượt 0,24% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với năm 2022. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của BIDV ước tăng 17,75%; VietinBank ước tăng 10,55%; Vietcombank ước tăng 9,91%; Agribank ước tăng 0,58% so với năm 2022.

Ngoài ra, với các doanh nghiệp khác, tổng doanh thu của Tập đoàn Bảo Việt ước đạt trên 56,5 nghìn tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm, tăng 3,6% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2 nghìn tỷ đồng, vượt 1,7% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với năm 2022.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước với tổng doanh thu ước đạt 7 nghìn tỷ đồng, vượt 5,23% kế hoạch năm, bằng 94% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế ước đạt 6,45 nghìn tỷ đồng, vượt 122% kế hoạch năm, tăng 121% so với năm 2022.

Năm 2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đặt mục tiêu phấn đấu 100% các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do các cơ quan chủ quản giao.

Xem thêm tại haiquanonline.com.vn