Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) chốt danh sách cổ đông tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên dự kiến là ngày 23/04/2024 tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Một nội dung đáng chú ý trong kỳ đại hội đồng cổ đông năm 2024 của TDC là bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

TDC với lợi thế giá đất rẻ nhưng kết quả kinh doanh năm 2023 lại lỗ nặng. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 hợp nhất lỗ 37 tỷ đồng, giảm lỗ so với cùng kỳ năm trước do các khoản chi phí như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý… phát sinh trong kỳ giảm so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2023, TDC lỗ đậm lên tới 364 tỷ đồng. Giá trị sổ sách/cổ phiếu TDC hiện chỉ còn 8.019 đồng/cổ phiếu. Thị giá TDC giảm liên tiếp sau khi báo cáo tài chính quý 4/2023 được công bố xuống 8.950 đồng/cổ phần trong phiên giao dịch cuối năm Quý Mão (7/2/2024).

Cổ đông đang kỳ vọng kế hoạch thoái vốn nhà nước tại TDC tiếp tục được thực hiện để cổ đông bên ngoài có thể tham gia tích cực hơn vào tái cấu trúc TDC.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn