DNSE Detail Stock TDC
TDC

KD P.triển Bình Dg

HOSE: CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

06/12/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

06/12/2023

Tổng quan

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Kinh doanh vật liệu xây dựng: Sắt thép, xi măng, nhựa đường, đá và các mặt hàng khác
- Sản xuất vật liệu xây dựng: Bê tông tươi, sản phẩm cấu kiện và các mặt hàng khác
- Xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của KD P.triển Bình Dg

Giá hiện tại

-4,394

0

0

-

2.06

-

0

0.86%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đoàn Văn Thuận

Tổng giám đốc

Hồ Hoàn Thành

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Kinh doanh vật liệu xây dựng: Sắt thép, xi măng, nhựa đường, đá và các mặt hàng khác
- Sản xuất vật liệu xây dựng: Bê tông tươi, sản phẩm cấu kiện và các mặt hàng khác
- Xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp

Lịch sử phát triển:

- Ngày 20/03/2002: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa bộ phận kinh doanh bán buôn, bán lẻ trực thuộc Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển (Becamex IDC Corp). Vốn điều lệ ban đầu là 2,5 tỷ đồng trong đó nhà nước chiếm 51%.

- Năm 2003: Tăng vốn điều lệ lên 6.72 tỷ đồng.

- Năm 2004: Tăng vốn điều lệ lên 14.08 tỷ đồng.

- Năm 2005: Tăng vốn điều lệ lên 21.47 tỷ đồng.

- Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 24 tỷ đồng.

- Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 66.36 tỷ đồng.

- Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

- Năm 2010: Niêm yết cổ phiếu trên HOSE. .

- Ngày 04/05/2010: Chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Năm 2011: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1,000 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 60.7%.

Thành viên Hội đồng quản trị

14.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TDC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 14.4 năm)


Ban giám đốc

8.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TDC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 8.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 60.70% công ty.