Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) ghi nhận lỗ kỷ lục 365,67 tỷ đồng trong năm 2023

Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) ghi nhận lỗ kỷ lục 365,67 tỷ đồng trong năm 2023

Trong quý IV/2023, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 130,6 tỷ đồng, giảm 30,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 36,99 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 126,38 tỷ đồng, tức giảm lỗ 89,39 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 130,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 41,91 tỷ đồng, lên 74,08 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 48,6 lần, tương ứng tăng thêm 12,16 tỷ đồng, lên 12,41 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 18,4%, tương ứng tăng thêm 10,18 tỷ đồng, lên 65,45 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 0,2%, tương ứng giảm 0,12 tỷ đồng, về 48,59 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, lợi nhuận cốt lõi tiếp tục ghi nhận âm 39,96 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 71,81 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý IV/2023, lợi nhuận gộp mà Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Ẩn hàng loạt mục quan trọng trên Bảng cân đối kế toán

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 502,92 tỷ đồng, giảm 79,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ kỷ lục 365,67 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 17,59 tỷ đồng, tức giảm 383,26 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, mặc dù ghi nhận lỗ kỷ lục trong năm 2023 nhưng trên Bảng cân đối kế toán, mục tài sản dài hạn, mục nợ phải trả và mục vốn chủ sở hữu không được Công ty công bố như báo cáo thông thường ở các doanh nghiệp niêm yết công bố định kỳ.

Trước đó, trong Báo cáo quý III/2023, với việc lỗ 328,83 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, tính tới 30/9/2023, tổng lỗ luỹ kế của Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương lên tới 293,3 tỷ đồng, bằng 29,3% vốn điều lệ (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng) và chính thức xoá bỏ toàn bộ lãi luỹ kế nhiều năm về trước.

Như vậy, với việc tiếp tục lỗ trong quý còn lại của năm 2023 thêm hơn 36 tỷ đồng, giá trị lỗ luỹ kế dự kiến tiếp tục tăng tại thời điểm 31/12/2023.

Được biết trong năm 2023, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.107,18 tỷ đồng, giảm 52,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 93,4 tỷ đồng, tăng 42,5% so với thực hiện trong năm 2022.

Như vậy, kết thúc năm 2023 với việc ghi nhận lợi nhuận trước thuế là âm 364,3 tỷ đồng, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương chính thức không hoàn thành kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, bên cạnh kinh doanh thua lỗ kỷ lục năm 2023, Công ty còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 35,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 185,8 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư dương 142,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 134 tỷ đồng.

Đáng nói, trên Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2023, Công ty không công bố ba mục quan trọng là mục tài sản dài hạn, mục nợ phải trả và mục vốn chủ sở hữu, vì vậy nhà đầu tư không biết được quy mô tài sản, biến động nợ vay, cũng như vốn sở hữu trong năm 2023.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/1, cổ phiếu TDC giảm 20 đồng, về 9.540 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn