Lãi ròng quý 2 của KLF giảm 48%, dòng tiền kinh doanh còn âm 

Lãi ròng quý 2 của KLF giảm 48%, dòng tiền kinh doanh còn âm 

Trong quý 2/2020, doanh thu thuần và doanh thu tài chính giảm mạnh, trong khi chi phí tài chính tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế của CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNXKLF) giảm 48% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2, KLF ghi nhận doanh thu thuần gần 197 tỷ đồng, giảm 63% và giá vốn hàng bán chiếm gần 190 tỷ đồng, giảm 64% so cùng kỳ.

Tuy KLF có lãi gộp hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gộp 267 triệu đồng, nhưng với doanh thu tài chính là lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm 55%, còn gần 12 tỷ đồng và chi phí tài chính là lãi vay gần 7 tỷ đồng, gấp 13 lần cùng kỳ, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt giảm 49% và 48% so cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, KLF đạt 27 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 21 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 22% và 23%.

Năm 2020, KLF đặt kế hoạch 1,200 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 36%, nhưng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng, gấp 7.4 lần năm 2019.

So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện 76% chỉ tiêu doanh thu và 57% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm vẫn còn âm hơn 88 tỷ đồng, nhưng đã giảm so với mức âm 491 tỷ đồng cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm các khoản phải thu.

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của KLF ở mức 2,323 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 25%, và hàng tồn kho gấp 3.5 lần. Cần chú ý thêm là, các khoản phải thu ngắn hạn đang chiếm 44% tổng tài sản, ở mức hơn 1,018 tỷ đồng, phần lớn phát sinh từ phải thu của khách hàng khác và phải thu về cho vay.

KLF có nợ phải trả cuối quý 2 tăng 79% so với đầu năm, ở mức hơn 574 tỷ đồng, với hơn 261 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn, gấp 3.2 lần đầu năm.

Trên thị trường, cổ phiếu KLF đóng cửa phiên 24/07 ở mức 1,700 đồng/cp, nhích nhẹ 6% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút