14:47, 23/03/2021

Lãi ròng TEG năm 2020 tăng mạnh hậu kiểm toán

So với lãi ròng ghi nhận tại báo cáo tự lập chỉ hơn 900 triệu đồng, CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (HOSE: TEG) đã có cơ sở để nhận thêm 7 tỷ đồng lãi ròng sau khi kiểm toán.

Trong bài viết này:

  Theo TEG giải trình, tại thời điểm công bố BCTC quý 4/2020, Công ty chưa thực hiện hạch toán tăng lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long cho CTCP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành. Đây là giao dịch nội bộ nên lãi bị loại trừ lãi năm 2018 trên BCTC hợp nhất.

  Trong năm 2020, Công ty con là CTCP Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành đã thanh lý hợp đồng đầu tư này và cuối tháng 1/2021, việc thanh toán giữa 2 bên mới được hoàn thành đồng thời đủ căn cứ ghi nhận khoản lợi nhuận đã bị loại trừ năm 2018 trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2020.

  Theo đó, so với BCTC tự lập, doanh thu tài chính sau kiểm toán của TEG gấp 2.1 lần, đạt gần 17 tỷ đồng và chi phí tài chính tăng 79%, chiếm gần 3 tỷ đồng. 

  Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của TEG tăng thêm hơn 7 tỷ đồng, từ 907 triệu đồng lên mức hơn 8 tỷ đồng.

  Như vậy, so với kết quả kinh doanh năm 2019, TEG có lãi ròng gấp 2.2 lần, đạt gần 8 tỷ đồng, nhưng chỉ thực hiện được 20% chỉ tiêu đề ra.

  Khang Di

  FILI