Lãi từ thanh lý tàu và tái cơ cấu giúp lợi nhuận Vosco (VOS) tăng đột biến quý cuối năm 2023

Lãi từ thanh lý tàu và tái cơ cấu giúp lợi nhuận Vosco (VOS) tăng đột biến quý cuối năm 2023

Trong quý IV/2023, Vosco ghi nhận doanh thu đạt 909,86 tỷ đồng, tăng 47,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 104,56 tỷ đồng, tăng 475,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 14,5%, về 5,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 42,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 38,1 tỷ đồng, về 51,55 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 40,8%, tương ứng giảm 10,07 tỷ đồng, về 14,61 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 53,8%, tương ứng giảm 9,4 tỷ đồng, về 8,06 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 37,6%, tương ứng giảm 22,04 tỷ đồng, về 36,65 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 113,51 lần, tương ứng tăng thêm 115,78 tỷ đồng, lên 116,8 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận 1,02 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lợi nhuận cốt lõi giảm 49,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,66 tỷ đồng, về 6,84 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận 13,5 tỷ đồng).

Như vậy, lợi nhuận cốt lõi vẫn lao dốc, Công ty ghi nhận lãi đột biến do ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến.

Vosco cho biết trong quý IV, Công ty có lãi từ tái cơ cấu là 84 tỷ đồng và lãi từ bán tàu Neptune Star gần 60 tỷ đồng nên ghi nhận lợi nhuận khác đột biến.

Luỹ kế trong năm 2023, Vosco ghi nhận doanh thu đạt 3.187,47 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 155,37 tỷ đồng, giảm 68,2% so với cùng kỳ.

Như vậy, mặc dù lãi đột biến trong quý cuối năm 2023 nhưng lợi nhuận cả năm vẫn lao dốc.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Vosco tăng nhẹ 1,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 37 tỷ đồng, lên 2.715,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 946,1 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 825,4 tỷ đồng, chiếm 30,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 515,4 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản …

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/1, cổ phiếu VOS tăng 200 đồng, lên 11.850 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn