Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 5 doanh nghiệp

- CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Mã XMC): Ngày 29/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán là 28/2/2024.

Ngoài ra công ty cũng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 tỷ lệ 6% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 6 cổ phiếu mới).

- CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (Mã SBH): Ngày 31/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 53,25% (1 cổ phiếu được nhận 5.325 đồng). Ngày thanh toán là 15/5/2024.

- CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (Mã HUB): Ngày 1/2/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 29/2/2024.

- CTCP Khử trùng Việt Nam (Mã VFG): Ngày 7/2/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 8/3/2024.

- CTCP Vĩnh Hoàn (Mã VHC): Ngày 20/2/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 29/2/2024.

>> Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

Xem thêm tại nguoiquansat.vn