Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 18-22/12

Ngày 28/12/2023, CTCP Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/12.

Ngày 29/12/2023, CTCP Công nghệ cao Traphaco (UPCoM: CNC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/12.

Ngày 9/1/2024, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/12.

Ngày 12/1/2024, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/12.

Ngày 16/1/2024, CTCP Thống Nhất (HNX: BAX) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/12.

Ngày 18/1/2024, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/12.

Ngày 19/1/2024, CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (HOSE: NSC) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/12.

Ngày 10/1/2024, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 480 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/12.

Ngày 29/12/2023, CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/12.

Ngày 18/1/2024, CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 9.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/12.

Ngày 29/12/2023, CTCP 26 (UPCoM: X26) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/12.

Ngày 28/12/2023, CTCP Trung Đô (UPCoM: TDF) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/12.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 18-22/12
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 18-22/12

6/1/2024, CTCP Điện tử Biên Hòa (UPCoM: BEL) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/12.

Ngày 5/1/2024, CTCP Bột giặt Lix (HOSE: LIX) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/12 giao dịch không hưởng quyền là 22/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/12.

Ngày 10/1/2024, CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE: VDP) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/12.

Ngày 14/3/2024, CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 2.095 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/12.

Ngày 12/1/2024, CTCP Đầu tư Cao-su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/12.

>> Nhận định chứng khoán 18 - 22/12: Cân nhắc khả năng thị trường tích lũy hoặc chỉnh về 1.080 điểm

Xem thêm tại nguoiquansat.vn