Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/11

Tin doanh nghiệp

MAC - CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải - Ngày 20/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại của năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, tổng tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). MAC dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 8/12/2023.

SPH - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội - Công bố thông tin đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT của ông Phạm Quốc Anh vì lý do sức khỏe từ 8/11/2023.

TIX - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - Ngày 23/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.250 đồng). TIX dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 27/12/2023.

Ngày 23/11 cũng là ngày chốt danh sách cổ đông TIX tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến diễn ra vào 11/1/2024.

PVX - Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Nhận được Quyết định thi hành án theo yêu cầu của Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm. PVX buộc phải thanh toán cho Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức tổng cộng nợ gốc và nợ lãi của hai Hợp đồng là gần 22,5 tỷ đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VCM - CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex - Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Areca Việt Nam, tổ chức có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát VCM đã mua 141.100 cổ phiếu VCM trong phiên 19/9. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 141.100 cp tương ứng tỷ lệ 4,7%.

Cùng chiều, Công ty cổ phần BV Invest, tổ chức liên quan tới Chủ tịch HĐQT VCM Lưu Vũ Trường Đạm đã mua mới 142.000 cổ phiếu VCM, tương ứng tỷ lệ 4,73%. Giao dịch thực hiện trong phiên 15/9/2023.

VHC - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Tổng Giám đốc Nguyễn Ngô Vi Tâm đã mua 300 nghìn cổ phiếu VHC, nâng sở hữu lên gần 517 nghìn cổ phiếu VHC. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ 30/10 đến 7/11/2023.

ATS - Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco – Bà Lê Thị Len, mẹ vợ Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Thái không bán được cổ phiếu nào trên tổng số 66 nghìn cổ phiếu ATS đã đăng ký. Nguyên nhân do điều kiện thị trường chưa phù hợp. Thời gian giao dịch từ 10/10 đến 6/11/2023.

GKM - CTCP GKM Holdings - CTCP Chứng khoán APG đã bán 500.000 cổ phiếu GKM. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch giảm còn hơn 1,98 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,3%). Giao dịch diễn ra trong phiên 6/11.

DGC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Nhóm quỹ Dragon Capital đã mua 400 nghìn cổ phiếu DGC trong phiên 7/11. Sau giao dịch, nhóm quỹ nắm gần 19,1 triệu cổ phiếu DGC, tỷ lệ 5,018%, trở thành cổ đông lớn tại Hóa Chất Đức Giang.

TJC - CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại - Công ty cổ phần TRANSIMEX đã mua 389.580 cổ phiếu TJC. Số lượng cổ phiếu Transimex nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.647.440 cổ phiếu (tỷ lệ 54,04% vốn TJC).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NLG - Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long – Giám đốc đầu tư Phạm Đình đăng ký bán 61 nghìn cổ phiếu NLG, dự kiến giảm sở hữu xuống 798 cổ phiếu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 16/11 đến 15/12/2023.

POM - Công ty Cổ phần Thép POMINA – Bà Do Nhung đăng ký bán ra toàn bộ gần 6,6 triệu cổ phiếu POM, tương ứng tỷ lệ 2,35% vốn. Thời gian giao dịch dự kiến từ 15/11 đến 14/12/2023.

HAH - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An – Phó Tổng Giám đốc Vũ Doãn Hạnh đăng ký mua vào 500 nghìn cổ phiếu HAH nhằm mục đích tăng đầu tư. Thời gian giao dịch dự kiến từ 14/11 đến 13/12/2023.

Xem thêm tại cafef.vn