Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/2

Tin doanh nghiệp

VND - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT - Thông báo nhận được Quyết định của UBCK xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt là 642,5 triệu đồng.

CTS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Thông báo nhận được Quyết định của UBCK xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt là 395 triệu đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MSB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Nguyễn Thu Trang không bán ra được cổ phiếu nào trên tổng số 200 nghìn cổ phiếu đăng ký. Thời gian giao dịch từ 10/1 đến 7/2/2024. Nguyên nhân do điều kiện thị trường chưa phù hợp. Bà Trang là vợ Phó Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Thế Minh.

MSH - Công ty Cổ phần May Sông Hồng Ông Nguyễn Song Toàn không bán được cổ phiếu nào trên tổng số gần 1,1 triệu cổ phiếu MSH. Thời gian giao dịch từ 9/1 đến 7/2/2024. Nguyên nhân do giá bán chưa phù hợp. Ông Toàn là chồng Thành viên HĐQT MSH Nguyễn Thị Hạnh.

CTP - CTCP Minh Khang Capital Trading Public - Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Thành đã bán 1.333.400 cổ phiếu CTP. Giao dịch diễn ra trong phiên 2/2/2024. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.541.668 cổ phiếu (tỷ lệ 12,74%).

VNM - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam- Từ ngày 17/1 đến 15/2, Platinum Victory Pte. Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua gần 21 triệu cổ phiếu VNM, nhưng kết quả đã không mua được bất kỳ cổ phiếu nào.

MBB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - CT TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) đã bán 1,65 triệu cổ phiếu MBB, hạ sở hữu xuống còn 1,35 triệu đơn vị tương ứng 0,026% vốn. Thời gian giao dịch từ 17/1 đến 15/2/2024

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNM - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam- Platinum Victory Pte. Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua gần 21 triệu cổ phiếu VNM. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 21/2 đến 21/3/2024.

MBB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - CT TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký bán toàn bộ 1,35 triệu cổ phiếu MBB với mục đích đầu tư tài chính. Thời gian giao dịch dự kiến từ 20/2 đến 20/3/2024.

Xem thêm tại cafef.vn